پێواژۆکانی دەنگ_بەرهەمهێنان لە زماندا

سروشت و تایبەتێتیی دەنگەکانی زمانی مرۆڤ چییە و چۆنن؟

بابەت و هێڵە سەرەکییەکانی وانەی فۆنەتیک پێکدەهێنێت...